A hajléktalanságról...

Hajléktalanság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

Hajléktalan a Szociális Törvény (1993/III) alapján:

 • ellátási szemléletû meghatározás: hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.
 • igazgatási szemléletû meghatározás: hajléktalan az, aki bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, kivéve, ha bejelentett lakcíme a hajléktalanszállás.

A hajléktalan nem rendelkezik társas kapcsolatokkal, nincs kapcsolati tõkéje, mely átsegítené a problémákon. A kapcsolati tõke hiányában nehezebben jut munkához, nehezebben jut lakhatási lehetõséghez, nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a javakhoz, melyek a túléléshez szükségesek.

A hajléktalan nem rendelkezik a társadalom többsége által elfogadott érték- és normarendszerrel. Ennek hiányában nehézzé vagy lehetetlenné válik számára a társadalomba való beilleszkedés és a társadalom által biztosított források igénybevétele.

A hajléktalanellátó rendszer

A hajléktalanellátó rendszer feladata a hajléktalanok felkutatása, ellátása, fejlesztése, az önálló életvitelhez szükséges képességek helyreállítása, habilitáció, rehabilitáció.

A hajléktalanellátó rendszer elemei

Nem a törvényi szabályozás, hanem a gyakorlat szerint:

 • Utcai szociális munka: feladata az utcán élõ hajléktalanok segítése, az ismeretlen hajléktalanok felderítése, a fizikai szükségletek kielégítése (élelmiszer, ruha, tisztálkodószerek, takarók, gyógyszer), alapvetõ ügyintézés (iratok pótlása, jövedelem szerzése, szociális ellátásokhoz való hozzájutás szervezése), információs segítségnyújtás (jogok, szociális ellátások, egyéb információk), majd lehetõség szerint szakellátásba továbbítás.
 • Krízisvonal: regionális diszpécserszolgálatok segítik a krízishelyzetbe került, hajléktalan, vagy hajléktalansággal veszélyeztetett személyeket, családokat.
 • Népkonyha: feladata napi egyszeri étkezési lehetõség biztosítása azok számára, akik más módon az étkezésüket megoldani nem tudják.
 • Nappali melegedõ: feladata a hajléktalanok napközbeni tartózkodási lehetõség, tisztálkodási lehetõség, postai cím, csomagmegõrzés biztosítása, általában olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek a lakhatási lehetõség hiánya miatt a hajléktalan személy számára nem elérhetõek.
 • Szociális Információs Szolgálat: feladata a hajléktalanok ügyintézésének támogatása, iratpótlás.
 • Éjjeli menedékhely: feladata szállás és kiegészítõ szolgáltatások biztosítása egy éjszakára. Éjszakáról-éjszakára igénybe vehetõ, az idõtartam korlátozása nélkül.
 • Átmeneti szállás: feladata szállás és kiegészítõ szolgáltatások biztosítása meghatározott idõtartamra (általában 3 hó és 2 év között).
 • Hajléktalanok rehabilitációs intézménye: feladata a hajléktalan személyek rehabilitációja, az önálló életvitelhez szükséges képességek kialakítása.
 • Hajléktalanok otthona: hajléktalanoknak tartós szállást nyújtó intézmény, amelynek feladata az átmeneti szálláshelyen egészségi állapota, vagy kora miatt nem gondozható hajléktalanok ellátása, ápolása, gondozása.

 forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajl%C3%A9ktalans%C3%A1g

 

Hajléktalanságról a Wikipédia médiaállományából: