Szolidaritás Éjszakája

A tavalyihoz hasonló módon, az idén is megrendezi a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete HÁGK stábja, ügyfeleik segítõ közremûködésével a Szolidaritás Éjszakája-Egy Éjszaka a Hajléktalanokért címû programot 2009. november 13-án Pénteken Zalaegerszegen a Dísz téren este hat órától.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja által szervezett akció a hajléktalanok nehéz helyzetére kívánja felhívni a figyelmet, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az idei tél közeledtével erõsítsük a társadalmi szolidaritást városunk polgáraiban, és megkíséreljük eloszlatni azokat a sztereotípiákat, amelyek a hajléktalan emberekkel kapcsolatosan a köztudatban élnek.

Az eseményt a hajléktalanszálló foglalkoztatójában elkészült termékek bemutatására, zsíros kenyér és meleg tea osztására is felhasználjuk. Továbbá fellép a „Fáradt angyalok” elnevezésû színjátszó kör, a „Névtelenül”címû darabbal.

Bemutatkoznak azok a hajléktalan emberek, akik kilátástalan helyzetükben utcára kerültek, késõbb pedig a hajléktalanszállón nyertek elhelyezést. Nehézségeikrõl, életútjukról, és a talpráállás lehetõségeirõl szívesen beszélgetnek az utca emberével.

Az este 6 órakor kezdõdõ program keretein belül a saját maguk által készített használati tárgyakat, és játékokat ajándékozzák adományokért cserébe a hajléktalanok, és a szociális munkások a járókelõknek.

Az odalátogatók információt kaphatnak a zalaegerszegi ellátórendszerrõl, az adakozásról és a személyes segítségnyújtás lehetõségeirõl.

Program:

18. 00-tól köszöntõt mond és a rendezvényt megnyitja, Dr. Baracskai Józsefné a Magyar Vöröskereszt Zala Megyi Szervezete megyei igazgatója

18.10-tõl Az elmúlt húsz év hajléktalan-ellátása Zalaegerszegen Németh András megyei igazgatóhelyettes, a HÁGK intézményvezetõje

18.30-tól a Hajléktalanokért Közalapítvány és a Menhely Alapítvány közös kiáltványának ismertetése (csatlakozási lehetõséget biztosítunk)

19.00- tól A „Fáradt Angyalok” színjátszótársulat Névtelenül címû elõadása tekinthetõ meg.

20.00- tól  Térzene.

a rendezvény ideje alatt folyamatosan:

Tea és zsíros kenyér osztása

Brooklyn kályhák-köztéri melegedõ

Adományok fogadása

információs anyagok, kvíz a hajléktalanságról-tények és tévhitek