Utcai Szociális Szolgálat

-Utcai Szociális szolgálatunk keretében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az utcán élõ hajléktalanokkal, egyéni esetkezelést folytatva személyre szabott segítségnyújtásban tudjuk részesíteni klienseinket. Szükség esetén kezdeményezzük, illetve elõsegítjük a megfelelõ intézményi elhelyezésüket, folyamatos tájékoztatásban részesítjük õket a velük kapcsolatos jogszabályi, segélyezési változásokról, lehetõségekrõl. Segítséget nyújtunk továbbá az utcán élõknek hivatalos ügyeik intézésében, lehetõségünk van jogi segítségnyújtásra is. Utcán végzett munkánk elsõsorban ártalomcsökkentésre irányul ennek érdekében az utcán élõknek, különösen a téli idõszakban speciális természetbeni ellátásokat is szervezünk (teajárat, tartós élelmiszerek, takaró). Krízishelyzetekben pedig nagy hangsúlyt helyezünk az azonnali és megfelelõ beavatkozásra, amelyet elõsegít a Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja széles szolgáltatási köre, amely lehetõséget nyújt mindehhez.